Privacyverklaring

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

FlexAssistant kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FlexAssistant en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan FlexAssistant verstrekt. FlexAssistant kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam
• Uw bedrijfsnaam
• Uw functie
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

WAAROM FLEXASSISTANT GEGEVENS NODIG HEEFT

FlexAssistant verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u telefonisch te kunnen benaderen indien u onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan FlexAssistant uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit administratieve/secretariële dienstverlening.

HOE LANG FLEXASSISTANT GEGEVENS BEWAART

FlexAssistant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de specifieke doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Indien er wel sprake is van een overeenkomst, bewaart FlexAssistant de (administratieve) gegevens maximaal zeven jaar na het einde van de overeenkomst.
Binnen FlexAssistant zijn de gegevens alleen toegankelijk voor de eigenaresse en voor de Flexassistant(s) die de opdracht uitvoeren.

DELEN MET ANDEREN

FlexAssistant verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van FlexAssistant (www.flexassistant.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FlexAssistant gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

FlexAssistant maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FlexAssistant bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan FlexAssistant te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FlexAssistant heeft hier geen invloed op.

FlexAssistant heeft Google geen toestemming gegeven om via FlexAssistant verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@flexassistant.nl. FlexAssistant zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

FlexAssistant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FlexAssistant maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FlexAssistant verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FlexAssistant op via info@flexassistant.nl.

Gegevens FlexAssistant

Postadres:
President Steijnstraat 27F
5021 TM Tilburg

Vestigingsadres:
President Steijnstraat 27F
5021 TM Tilburg

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64202267

Telefoon: 06 – 10 64 49 79

E-mailadres: info@flexassistant.nl